začátek stránky ↓ skok na navigaci

Optimizer

pascaltools.wz.cz > optimizer

Pascal tools optimizer je jednoduchý nástroj pro úpravu a vhodné zformátování zdrojového kódu programu vytvořeného v programovacím jazyce Pascal.

Účelem tohoto nástroje je upravit zdrojový kód do co nejčitelnější a nejpřehlednější podoby. Ohled se bere na správné odsazení, vkládání formátovacích řádků, vymazání nepotřebných mezer a převedení na malá písmena.

Pro úpravu vašeho zdrojového kódu, použijte prosím formulář uvedený níže. Bohužel nelze zaručit funkčnost tohoto nástroje v případě použití nezkompilovatelného kódu.

 Upravit soubor: 


Po odeslání souboru se Vám zformátovaný zdrojový kód zobrazí v rolovacím boxu.

V žádném případě nedojde ke zkopírování Vašeho zdrojového kódu. Ten bude ze serveru po ukončení upravování ukamžitě vymazán, nemusíte se tedy bát, že Vám někdo Váš kód zcizí.

hlavní navigace ↑ skok na začátek stránky